Komodo National Park - douglasgood

Galleries

Komodo Dragon.

You won't outrun him, so stay close to the park ranger who carries the "magic stick" to fend him off.

Rinca Island, Komodo National Park, Indonesia.

AnimalsHorseshoe BayIndonesiaKomodo National ParkKomodo dragonLizardsPlacesReptilesRinca Island